Motorola
news Kontakt

ASPEKT sp. z o.o
ul. Męczenników Oświęcimia 40
41-922 Radzionków

NIP: 626-26-87-188 | REGON: 276 465 720 | KRS: 0000122442
Sąd Rejonowy w Katowicach IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 435 000,00 pln


Adres korespondencyjny
ul. Męczenników Oświęcimia 40
41-922 Radzionków


Biuro
ul. Męczenników Oświęcimia 40
41-922 Radzionków

tel. +48 (32) 388-08-80
fax. +48 (32) 388-08-85
e-mail: biuro@aspekt.net.pl


Biuro w Warszawie
Warszawa 02-909, ul. św. Bonifacego 141
tel. +48 (22) 642-59-00,
tel. +48 (22) 642-59-05
e-mail: warszawa@aspekt.net.pl